Netwerkplatform

 

Uitgever van de Site :

SAS Forever SIRET nummer: 90520645400019

Redactieleider: Frédéric Plisson

65B rue des lieutenants Chauveau 71100 Chalon Sur Saône Frankrijk

Telefoon: +33 7 84 38 45 35

E-mail: contact@linkcm.nl

Website: https://www.linkcm.nl/

Accommodatie :

O2switch
222 BD gustave flaubert 63000 Clermont-Ferrand

Gebruiksvoorwaarden :

Deze site linkcm.nl wordt voorgesteld in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz.)…) voor een beter gebruikscomfort en een aangenamere graphics.

Wij raden u aan moderne browsers te gebruiken zoals Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz.…

linkcm.nl implementeert alle middelen die haar ter beschikking staan om betrouwbare informatie en betrouwbare actualisering van haar websites te garanderen.

Er kunnen echter fouten of weglatingen optreden. De internetgebruiker moet daarom de juistheid van de informatie met linkcm.nl , en alle wijzigingen op de site die zij nuttig acht, te melden. linkcm.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie, en voor eventuele directe of indirecte schade die daaruit kan voortvloeien.

Cookies: de website linkcm.nl het kan nodig zijn om u te vragen om cookies te accepteren voor statistische en weergavedoeleinden. Een cookie is informatie die op uw harde schijf wordt opgeslagen door de server van de site die u bezoekt.

Het bevat verschillende gegevens die worden opgeslagen op uw computer in een eenvoudig tekstbestand dat een server toegang heeft om informatie te lezen en op te slaan. Sommige delen van deze site kunnen niet functioneren zonder cookies te accepteren.

Hypertekstlinks: de websites van kunnen links naar andere websites of andere bronnen op het Internet aanbieden. linkcm.nl heeft geen middelen om de sites in verband met haar websites te controleren.

linkcm.nl geeft geen antwoord op de beschikbaarheid van dergelijke sites en externe bronnen, noch garandeert het dit. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze sites of externe bronnen, en in het bijzonder de informatie, producten of diensten die zij aanbieden, of enig gebruik dat van deze elementen kan worden gemaakt. De risico ‘ s verbonden aan dit gebruik zijn volledig de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker, die zijn Gebruiksvoorwaarden moet naleven.

Geleverde diensten :

Alle activiteiten van het bedrijf en zijn informatie worden gepresenteerd op onze website linkcm.nl .

linkcm.nl streeft ernaar om op de site linkcm.nl zo nauwkeurig mogelijke informatie. De informatie die op de site verschijnt linkcm.nl zijn niet uitputtend en de foto ‘ s zijn niet contractueel.

Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn geplaatst. Bovendien is alle informatie vermeld op de site linkcm.nl worden alleen ter informatie gegeven en zullen waarschijnlijk zonder kennisgeving veranderen of evolueren.

Contractuele beperkingen op gegevens :

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt op verschillende tijden van het jaar bijgewerkt, maar kan echter onjuistheden of weglatingen bevatten.

Als u een gat, fout of wat lijkt op een storing, meld het dan per e-mail, naar het adres contact@linkcm.nl , waarin het probleem zo nauwkeurig mogelijk wordt beschreven (pagina die het probleem veroorzaakt, type computer en gebruikte browser,…).

Elke gedownloade inhoud gebeurt op eigen risico van de gebruiker en onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Bijgevolg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade geleden door de computer van de gebruiker of enig verlies van gegevens na de download.

Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie.

De hyperlinks die in het kader van deze website worden geplaatst naar andere bronnen die op het internetnetwerk aanwezig zijn, kunnen niet de verantwoordelijkheid van linkcm.nl SAS Forever

Intellectuele eigendom :

Alle inhoud van deze site linkcm.nl , met inbegrip van, maar niet beperkt tot, afbeeldingen, afbeeldingen, teksten, video ‘s, animaties, geluiden, logo’ s, GIF ‘s en pictogrammen, evenals de opmaak ervan, zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf, met uitzondering van handelsmerken, logo’ s of inhoud die toebehoren aan andere partnerbedrijven of auteurs.

Elke reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, doorgifte of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van linkcm.nl . Deze weergave of reproductie, door welk proces dan ook, vormt een inbreuk die wordt bestraft door de artikelen L. 335-2 en volgende van het wetboek van intellectuele eigendom. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vervalser kan inhouden. Bovendien kunnen de eigenaren van de gekopieerde inhoud juridische stappen tegen u ondernemen.

Geschil :

Deze site voorwaarden linkcm.nl worden beheerst door de Franse wetgeving en elk geschil of geschil dat kan voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering ervan zal de exclusieve bevoegdheid zijn van de rechtbanken waarvan de statutaire zetel van het bedrijf afhankelijk is. De referentietaal voor de beslechting van geschillen is het Frans.

Persoonsgegevens :

In het algemeen bent u niet verplicht om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer u onze website bezoekt linkcm.nl .

Er zijn echter enkele uitzonderingen op dit beginsel. Inderdaad, voor bepaalde diensten die door onze site worden aangeboden, moet u ons mogelijk bepaalde gegevens verstrekken, zoals: uw naam, uw functie, de naam van uw bedrijf, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Dit is het geval wanneer u het formulier invult dat u online wordt aangeboden, in het gedeelte “contact”.

U kunt in ieder geval weigeren uw persoonsgegevens te verstrekken. In dit geval kunt u geen gebruik maken van de diensten van de site, met name die van het vragen van informatie over ons bedrijf of het ontvangen van nieuwsbrieven.

Ten slotte kunnen we automatisch bepaalde informatie over u verzamelen tijdens een eenvoudige navigatie op onze website, in het bijzonder: informatie over het gebruik van onze site, zoals de gebieden die u bezoekt en de diensten die u bezoekt, uw IP-adres, het type browser, uw toegangstijden.

Dergelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden, om de kwaliteit van de aan u aangeboden diensten te verbeteren. De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.